BESLUIT:
Artikel 1
1. Ter bescherming van het luchthavenluchtverkeer van het militaire luchtvaartterrein Twenthe wordt het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Twenthe aangewezen, een gebied begrensd door de volgende coördinaten en hoogten: van 52°17'20"N 007°00'57"E naar 52°12'26"N 006°49'24"E, naar 52°14'18"N 006°45'46"E, naar 52°19'14"N 006°56'14"E en terug naar 52°17'20"N 007°00'57"E, van grondniveau tot 2000 voet AMSL (zie figuur).
2. Het TGB Twenthe wordt ingesteld van vrijdag 15 april 2016 tot en met maandag 31 oktober 2016. Het TGB Twenthe wordt gedurende deze periode geactiveerd op per NOTAM bekend te maken tijdstippen.

Lees het besluit.