BESLUIT:

Artikel 1

1. Op deze beschikking zijn de begripsbepalingen, gegeven bij of krachtens de Wet luchtvaart van toepassing. 2. Voorts wordt in deze beschikking verstaan onder:

a. route: de voorgeschreven vliegbaan voor luchtvaartuigen die zo nauwkeurig mogelijk wordt gevolgd binnen het tijdelijke gebied met beperkingen;

b. entry point: het punt waar het tijdelijke gebied met beperkingen wordt binnengevlogen;

c. exit point: het punt waar het tijdelijke gebied met beperkingen wordt verlaten.

Lees de beschikking.