BESLUIT:

Artikel 1
1. Ter bescherming van de militaire luchtvaartuigen die deelnemen aan de flypast ten behoeve van de Nationale Dodenherdenking 2016 op de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt als tijdelijk gebied met beperkingen (TGB) aangewezen een cirkelvormig gebied met een straal van 5 nautische mijlen rondom het coördinaat 5207’44.91”N 00516’45.78”E, van grondniveau tot een hoogte van FL 090, hierna te noemen TGB Soesterberg (zie figuur). Van het TGB is het gebied met de aanduiding EHP 25 uitgezonderd.

2. Aan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan de flypast ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking 2016 wordt ontheffing verleend om een vlucht uit te voeren beneden de minimumvlieghoogtes, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012.

Lees de beschikking.