Besluit:

Artikel 1

1. Ten behoeve van het uitvoeren van vluchten met het ScanEagle UA-systeem in het kader van de oefening Flying Torch (weken 25 en 26) worden als oefengebied de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Marnewaard en Westgat aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

a. Marnewaard, van 53°23'46.447"N 005°59'08.754"E naar 53°24'38.162"N
006°15'10.047"E, naar 53°25'20.406"N 006°28'46.662", naar 53°22'16.300"N
006°30'01.170"E, naar 53°14'27.564"N 006°11'09.047"E en terug naar 53°23'46.447"N
005°59'08.754"E, van grondniveau tot FL 050 (zie figuur 1);

b. Westgat, van 53°32'31.689"N 005°56'52.132"E naar 53°33'17.541"N 006°12'54.500"E, naar 53°24'38.162"N 006°15'10.047"E, naar 53°23'46.447"N 005°59'08.754"E en terug naar 53°32'31.689"N 005°56'52.132"E, van 1500 voet AMSL tot FL 050 (zie figuur 2).

Lees de beschikking.