BESLUIT

Artikel 1

Ter bescherming van het luchtverkeer tijdens de opnames van de bioscoopfilm Bodega Bay wordt als tijdelijk gebied met beperkingen aangewezen het TGB IJsselmeer met de volgende begrenzing (zie figuur):

- een rechte lijn van 52°34’38.73”N 005°32’41.81”E naar 52°59’39.31”N 005°09’22.75”E, naar 53°05’35.73”N 005°22’35.22”E, naar 52°50’21.47”N 005°36’01.08”E, naar 52°37’35.88”N 005°40’06.61”E en weer terug naar het beginpunt 52°34’38.73”N 005°32’41.81”E;

- vanaf de grond of het water tot een hoogte van FL 065;

- op werkdagen van 23 juni 2016 tot en met 25 juli 2016;

Lees de beschikking.