BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van de Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) 2016 worden als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Deep Attack Area 1 en Deep Attack Area 2 (hierna tezamen aangeduid als de “TGB’s HWIC”) aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

Deep Attack Area 1:
de laterale begrenzingen van de CTR Deelen van grondniveau tot 3000 voet AMSL, met uitzondering van EHR 9 (Harskamp) en tijdens de Uniforme Daglicht Periode (UDP) tevens met uitzondering van de Terlet Area (Terlet A, B, C, D)(zie figuur);

Deep Attack Area 2:
van 51°56'43.53"N 005°43'56.45"E naar 51°56'54.00"N 005°06'24.00"E, naar 52°09'49.14"N 005°07'18.55"E, naar 52°10'13.31"N 005°45'23.27"E, naar 52°09'15.17"N 005°44'05.48"E, naar 52°08'05.19"N 005°44'53.47"E en tegen de wijzers van de klok in langs de begrenzing van CTR Deelen terug naar 51°56'43.53"N 005°43'56.45"E, van grondniveau tot 3000 voet AMSL (zie figuur).

Lees de beschikking.