In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en mede op verzoek van de KNVvL, heeft onderzoeksbureau Buck Consultants International onderzoek gedaan naar de economische waarde van General Aviation in Nederland. Hierbij is onderzoek gedaan naar de economische betekenis van de sector General Aviation in Nederland in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde.

De GA staat onder druk in Nederland door luchtruimwijzigingen en groei van grote luchtvaart.Ook op regionaal niveau wordt door beleidsmakers in toenemende mate de vraag gesteld wat de toegevoegde waarde is van een luchtvaartterrein of luchthaven. Als gevolg hiervan dreigt in gevallen de huidige ruimte ingeperkt te worden. Daarnaast blijft het zeer lastig nieuwe initiatieven te ontplooien. Aantonen wat het bestaansrecht is van de, in het geval van de KNVvL, recreatieve luchtvaart, is daarom essentieel bij het overtuigen van beleidsadviseurs en omwonenden. Het rapport van Buck is daarom een belangrijk instrument voor de kleine luchtvaart bij het tonen van de meerwaarde.

Naast de KNVvL-luchtsporten, zijn ook lesverkeer, maatschappelijke vluchten (politie-, inspectie- en maatschappelijke vluchten), commerciële vluchten (o.a. rondvluchten en reclame-vluchten), en zakelijk verkeer in beschouwing genomen. Zowel directe als indirecte waarde (o.a. gegenereerd door horeca, recreatieve voorzieningen en evenementen) zijn meegenomen.

De voornaamste conclusies uit het onderzoek:
"Daarnaast is General Aviation ook vanuit recreatief oogpunt relevant. De bestedingen van passieve recreanten bedragen €1,8-3,8 mln. De uitgaven van de actieve recreanten omvatten €35 á €40 mln.

Kortom, General Aviation in Nederland is een veelzijdige sector die naast bedrijfseconomische waarde ook vanuit recreatief-maatschappelijk oogpunt bijdraagt aan de Nederlandse economie."

Lees de hoofdrapportage met alle onderzoeksresultaten en de eindnotitie.