Gertjan Veldman is de eerste kandidaat die alle examenonderdelen voor Ballonvaren heeft behaald onder de vlag van de Stichting Theorie Examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ).

Op 30 mei 2017 deed Gertjan voor het eerst examen bij STEBZ en haalde een voldoende score voor het vak Voorschriften. Na het behalen van nog vier onderdelen restte op 17 juli 2018 nog het onderdeel Navigatie. Direct na dat examen gaf Gertjan al aan er een goed gevoel over te hebben. Dat gevoel bleek geheel terecht; met een score van 80% was ook navigatie binnen.

Zeker het vermelden waard: vier van de zes onderdelen heeft Gertjan in de eerste poging gehaald; slechts voor twee onderdelen was een tweede poging nodig. Nu de praktijkonderdelen nog afronden en dan zien we Gertjan binnenkort zelf varen. Het bestuur van STEBZ en de KNVvL wensen Gertjan veel succes en vooral veel plezier als ballonpiloot!

Over STEBZ

Op 8 mei 2017 is de Stichting Theorie-examens Ballonvaren en Zweefvliegen (STEBZ) door de KNVvL opgericht als onafhankelijke stichting voor het afnemen van theorie-examens.

STEBZ is door de directeur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangewezen om een aantal met name genoemde theorie-examens af te nemen. Het betreft vooralsnog de theorie-examens voor LAPL(S), LAPL(B), SPL, BPL en CPL(FB). Lees meer over STEBZ op de website van de stichting.

Het verenigingsbureau van de KNVvL ondersteunt STEBZ en draagt zorg voor de administratieve en organisatorische afhandeling van de examens.

STEBZ en Zweefvliegen

De examens Ballonvaren zijn in mei 2017 gestart onder de vlag van STEBZ. De theorie-examens Zweefvliegen worden vanaf het examen van 22 september aanstaande ook onder STEBZ afgenomen. Voor kandidaten Zweefvliegen verandert er niks ten opzichte van eerdere examens onder het KNVvL Examinering Instituut (KEI), alleen de exameninformatie en de inschrijving gaat nu via de website van STEBZ.