Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een nieuw veiligheidsmanagementprogramma gepresenteerd voor de luchtvaart, waar ook de kleine luchtvaart deel van uit maakt. Deze is mede tot stand gekomen met de KNVvL en AOPA.

Voor de kleine luchtvaart wordt als doel gesteld: géén fatale ongevallen in de kleine luchtvaart (interne veiligheid) en geen doden of gewonden op de grond (externe veiligheid). De invoering van een veiligheidsmanagementsysteem bij vliegclubs en scholen wordt hierbij gezien als een belangrijk middel voor het verhogen van de veiligheid.

Met het ministerie is er afgesproken dat er de komende maanden gewerkt wordt aan een actieplan voor het geven van voorlichting en het stimuleren van activiteiten die de veiligheid verhogen.

Zie het SSP.