Donderdag 21 september is de bijeenkomst gehouden voor de oprichting van de centrale commissie Luchtruim, Terreinen en Wet- en Regelgeving. Vanuit vijf afdelingen waren vertegenwoordigers aanwezig, verder hoofdbestuursleden en medewerkers van het KNVvL-verenigingsbureau.

Samen sterk

Het was een goede bijeenkomst waarbij een duidelijk beeld is verkregen wat van de commissie verwacht wordt, hoe de afdelingen er een rol in spelen en hoe de commissie het meest wenselijk wordt ingericht en aan de slag gaat. Vanuit alle kanten werden inzichten en ervaringen gedeeld.

Iedereen ziet de grote bedreigingen voor de luchtsporten in Nederland. De vertegenwoordigers van de afdelingen zijn groot voorstander van samenwerking om onze belangen te verdedigen en te voorkomen dat we tegen elkaar worden uitgespeeld. Door samenwerking kunnen we rekening met elkaar houden en van elkaar leren om als afdeling sterker te worden. Op deze manier verliep het overleg natuurlijk en hebben we samen een duidelijke stip op de horizon gezet voor de centrale commissie Luchtruim!

Lelystad

Uiteraard passeerde de huidige problematiek omtrent de vliegroutes van Lelystad Airport de revue; daarvoor zijn al geruime tijd veel vrijwilligers en medewerkers van de KNVvL vol in actie.

Volgende startbijeenkomsten

Maandag 25 september is de startbijeenkomst van de centrale commissie Public Affairs, Promotie en Communicatie. Deze commissie probeert de belangenbehartiging bij onder meer de politiek te verbeteren en daarnaast de promotie van onze luchtsporten naar buiten te versterken. De afdelingsvoorzitters hebben aangegeven dat zij ook graag samenwerken met andere afdelingen en de medewerkers van het verenigingsbureau om te komen tot een betere externe promotie van de luchtsporten en een betere interne communicatie binnen de KNVvL en hulp voor betere communicatie binnen de afdelingen.

Woensdag 27 september begint de commissie Sportontwikkeling en Educatie. Doelstelling is door samenwerking te zorgen voor verbetering van de opleidingen voor nieuwe piloten, maar vooral ook van gevorderde piloten om nog beter te worden. Bovendien is er behoefte aan kennisuitwisseling van de instructeursopleidingen en zoeken afdelingen naar mogelijkheden om onze topsportpiloten beter te begeleiden. Diverse afdelingsdeskundigen hebben aangegeven graag van andere afdelingen te horen hoe daar sportontwikkeling, opleidingen, educatie en de instructeursopleidingen zijn georganiseerd.

We rekenen weer op twee drukbezochte en constructieve bijeenkomsten!

Namens de werkgroep KNVvL naar hoger niveau,

Erik Louwes