Start beroepsprocedure aanwijzingsbesluiten Veluwe en Wooldse Veen en wijzigingsbesluit Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem.

De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft op donderdag 6 juni 2014 in de Staatscourant bekend gemaakt dat zij aanwijzingsbesluiten genomen heeft voor de twee Natura 2000-gebieden Veluwe (57) en Wooldse Veen (64). Ook heeft zij een wijzigingsbesluit (grenswijziging) genomen voor Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (71).

Beroep
Belanghebbenden, oftewel personen die rechtstreeks gevolgen ondervinden van de aanwijzingen, kunnen in beroep gaan bij de Raad van State als ze het niet met het besluit eens zijn.

Hiervoor moeten ze wel op het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor het betreffende Natura 2000-gebied hebben ingesproken via een mondelinge, schriftelijke of digitale zienswijze of het niet eens zijn met het besluit door een wijziging ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Tot en met donderdag 7 augustus 2014 kunt u in beroep gaan tegen de twee Natura 2000-aanwijzingsbesluiten en het wijzigingsbesluit. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019 2500 AE Den Haag

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van het Ministerie van Economische Zaken.