Dit overzicht staat in de Staat van de Veiligheid. De Staat van de Veiligheid gaat nader in op de stand en de ontwikkeling van de veiligheid op het vlak van de woonomgeving, de productieomgeving en het transport. Hierbij komen onder meer onderwerpen als lucht- en bodemkwaliteit, veiligheid van dijken en van de verschillende transportmodaliteiten op een samenhangende wijze aan de orde.