Donderdagavond 29 januari waren de weergoden ons slecht gezind, maar ongeveer 40 leden wisten Maarsbergen toch te bereiken. Na een uitleg door het bestuur ontstond een zeer nuttige discussie tussen de leden, soarcommissie en bestuursleden. Afgesproken is dat het bestuur zich op 5 februari naar aanleiding van de bijeenkomst beraadt over de vervolgstappen. Afspraak is ook dat we de belangstellenden voor de soarbijeenkomst als klankbordgroep gebruiken voor die vervolgstappen. Kort na 5 februari zullen we hen informeren over die vervolgstappen. Uiteraard informeren we via nieuwsbrief en website ook alle andere leden.