Een Safety Seminar moet niet teveel naar papier ruiken. Uitleg van bureaucratische regels is niet waar de moderne ballonvaarder op af komt. Daarom hebben wij een interactief programma samengesteld waarin vooral praktijkcases aan bod zullen komen. Jullie dagelijkse ervaringen met ballonvaren en bedrijfsvoering.

Wij hebben Eva van der Fluit bereid gevonden een korte inleiding te verzorgen over haar promotieonderzoek naar stress in de cockpit bij KLM.

Vervolgens zullen wij kort het wettelijk kader schetsen waarbinnen meldingen van incidenten en accidenten gedaan moeten worden.

Hoe zien we dat?

Na het eerste half uur gaan we aan de slag met praktijkcases. In kleine groepjes zal gewerkt worden aan door jullie zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden. Doel is van elkaar te leren en onderwerpen door te vertalen in ons veiligheidssysteem en onze veiligheidscultuur. Eva is gecertificeerd in het begeleiden van grote groepen. Zij zal deze actieve workshop begeleiden.

In de wrap up weten we wat we nodig hebben om Veiligheid in ons vak te vergroten. Hoe we daar samen verder aan kunnen werken.

Voorjaarsvergadering

Na afloop van het Safety Seminar van 11 maart kan je deelnemen aan het diner. Daarna zal de voorjaarsvergadering van de afdeling Ballonvaren plaatsvinden.

Inschrijven

Inschrijven voor het Safety Seminar en/of het aansluitende diner van 11 maart kan via de webshop.