Het leven van de veiligheidsmanager is niet makkelijk! Gelukkig zijn er initiatieven die de hoop geven dat hulp onderweg is voor het werk van de veiligheidsmanager. De Aviation Academy van de Hoge School van Amsterdam heeft de KNVvL gevraagd deel te nemen aan een meerjarenproject over Safety Management.

Diagnostisch hulpmiddel
Tijdens sessies van de Aviation Academy met veiligheidsprofessionals werd de behoefte geuit aan een diagnostisch hulpmiddel waarmee risico’s op analytische wijze kunnen worden vastgesteld en doorgrond, zodat ze het veiligheidscontroleproces ook met het nieuwe protocol adequaat kunnen vormgeven en implementeren.

Multi-actoren systeem
Ervaring en gevoel zijn de enige ‘instrumenten’ waarover veiligheidsprofessionals nu beschikken. Ze zijn onzeker over hun invulling en toepassing van het veiligheidscontroleproces nu er hierbij met het nieuwe protocol moet worden gewerkt. Deze problemen worden versterkt doordat de luchtvaart bij uitstek een multi-actoren systeem is. Hierdoor zijn veiligheidsrisico’s per definitie complex van aard. Het is, met andere woorden, geen eenvoudige taak om een goed analytisch inzicht in alle risico’s te verkrijgen.

Zo kan het voortdurend overtreden van veilig geachte limieten het gevolg zijn van een gebrek aan aansturing, onduidelijke procedures, onvoldoende training van het personeel, een gebrek aan financiële consequenties bij overtredingen, onvoldoende toezicht, of een combinatie van deze factoren.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om een diagnostisch instrument te ontwikkelen voor veiligheidsfunctionarissen bij bedrijven en toezichthouders in de luchtvaart waarmee zij (het ontstaan van) veiligheidsrisico’s op analytische wijze kunnen vaststellen en doorgronden. Aldus zullen onzekerheden worden weggenomen die zij momenteel ervaren bij het uitvoeren van het vernieuwde proces van veiligheidscontrole en zal hun handelingsonbekwaamheid afnemen.

Deelnemers aan het onderzoek zijn:

  • Onderhoud – SAMCO Aircraft Maintenance, JetSupport;

  • Vliegen en platform operaties– KLM, ArkeFly, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL);

  • Extern toezicht– Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA), Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), Koninklijke Luchtmacht / Militaire Luchtvaart Autoriteit (KLu/MLA).

Huib Holsteijn
KNVvL Veiligheidsmanager

Hebben we alle risico’s wel in kaart gebracht? Wat zijn de nu grootste risico’s en hoe weet je dat? Zijn de huidige veiligheidsmaatregelen wel afdoende? Hebben we daartoe wel alle oorzaken van die risico’s duidelijk in het vizier? En hoeveel risico is nog aanvaardbaar?