Zondag 19 februari organiseert de KNVvL de jaarlijks terugkerende KNVvL-dag Sport & Bestuur. Rode draad deze dag is veiligheid: sociale veiligheid, vliegtechnische veiligheid en veiligheid bij competitie, veiligheid in de breedste zin van het woord.

Enerzijds is de sociale veiligheid natuurlijk van belang, denk aan (seksuele) intimidatie, pestgedrag, misbruik van gezagsverhouding. Anderzijds willen we onze sport zo veilig mogelijk uitvoeren. Houden we ons aan de afspraken, kloppen de inspecties? En op sportniveau, wat voor effect heeft competitie op ‘veilig’? Wat doet een wedstrijdomgeving met je stressniveau en dus met je besluitvormingsproces?
Met plenaire sessies, maar ook met parallelsessies om wat dieper in te gaan op de specifieke onderwerpen. Voor elk wat wils!

Het belooft een interessante dag te worden voor iedereen die veiligheid in welke vorm dan ook hoog in het vaandel heeft staan en/of er veel mee te maken heeft.

Daarnaast staat Sportcentrum Papendal garant voor een sfeervolle, goed verzorgde dag waar ook voldoende ruimte is in een prettige setting bij te praten en nieuwe contacten op te doen.

Kosten

 • 25 euro voor KNVvL-leden en HUFAG-vrienden.
 • 35 euro als je geen lid bent.
 • Als je lid wordt van de Algemene Luchtvaart Afdeling (ALA) krijg je 22,50 euro korting en betaal je in totaal slechts 50 euro! € 12,50 voor de KNVvL-dag Sport en Bestuur en € 37,50 voor je lidmaatschap*.

Algemene Luchtvaart afdeling van de KNVvL

Leden van de ALA ontvangen elke twee maanden ‘Verenigde Vleugels’, het grootste tijdschrift voor de Nederlandse luchtvaarthistorie. Zij kunnen meedoen aan excursies en bijeenkomsten. Ook krijgen zij 25 % korting bij Luchtvaart Themapark Aviodrome (gezin met max. 5 personen).

De ALA werkt samen met de Vriendenkring Aviodrome en de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ afdeling Schiphol en N-Holland. ALA-leden hebben gratis toegang tot deze evenementen (tenzij anders vermeld).
* Lees de KNVvL-statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Inhoud

 • Plenair
  De (vlieg)technische veiligheid heeft te maken met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met zijn allen zorgen dat we veilig kunnen vliegen. Dat betekent ook elkaar ergens op aan durven te spreken als iets niet in orde is. Maar hoe doe je dat, zonder in de sfeer van ‘klikken’ terecht te komen? Ook het vertellen van je eigen missers hoort hierbij. Just Culture.

 • Parallelsessie 1
  Het nieuwe KNVVL beleidsdocument ‘een veilig sportklimaat’ is een onderwerp geïnitieerd door NOC*NSF. Wat heeft de KNVVL hierin te bieden, wat kun je als organisatie zelf doen om je leden in een veilige omgeving te laten functioneren?
  Dit onderwerp zal verzorgd worden vanuit NOC*NSF.

 • Parallelsessie 2
  Als er iets te rapporteren valt dan is het praktisch als dat dit op een eenvoudige manier en veilig (anoniem) kan en dat we iets met deze informatie kunnen doen. Leren, liefst ook van elkaar. Een centraal registratiesysteem.
  De KNVvL is het afgelopen jaar druk bezig geweest een systeem op te zetten wat aan de voorkant gebruiksvriendelijk is en aan de achterkant een waardevolle database oplevert waar we met zijn allen van kunnen leren. De KNVvL als kenniscentrum, voor leden maar ook als aanspreekpunt richting de overheid. Het signaleren van trends, wat kunnen we er tegen doen? Leren van elkaar!

 • Parallelsessie 3
  Een andere uitdaging in het kader van veiligheid is als luchtsporter in de lucht je eigen grenzen te bewaken. Bij competities is dit regelmatig een issue, een besluit vanwege veiligheid gaat vaak ten koste van het resultaat.
  Besluitvorming: hoe ga je om met verrassingen, een compleet onverwachte gebeurtenis? Hoe neemt men vervolgens die beslissingen? Bewust/onbewust/technisch aangeleerd? Surprise management.

  Naast het veiligheidsaspect heeft dit ook een directe link met (top)sport, ook hier wordt men geconfronteerd met verrassingen. Dit onderdeel wordt verzorgd door de HUFAG, de Human Factors in Aviation Group.

Inschrijven

Schrijf je in voor de KNVvL-dag Sport & Bestuur.