Na 12 jaar directeur van de KNVvL te zijn geweest, heeft Ronald Termaat besloten de organisatie te verlaten. Dit in goed overleg met het KNVvL-hoofdbestuur.

Professionalisering KNVvL

In de tijd dat Ronald leiding gaf aan de KNVvL heeft hij een professionaliseringsslag doorgevoerd die er onder andere aan heeft bijgedragen dat de KNVvL een goede relatie heeft met zowel de diverse beleidsbepalers in Den Haag, als met die in Europa. Dat is voor een vereniging zoals de onze van groot belang. Bij de collega’s van het verenigingsbureau in Woerden is een duidelijke taakverdeling ingevoerd met accountmanagers per afdeling.

Op zoek naar een opvolger

“Als voorzitter heb ik Ronald een korte periode meegemaakt. In deze tijd heb ik gezien dat hij een grote passie heeft voor onze luchtsporten en luchtvaart in het algemeen. Met een totaal nieuw hoofdbestuur gaan we op zoek naar een vervanger. Tot die tijd hebben we Ronald Overdijk bereid gevonden de taken van Ronald Termaat over te nemen. We streven ernaar zo snel mogelijk een nieuwe directeur aan te stellen om op volle sterkte de belangen van alle luchtsporters in ons land op een juiste manier te blijven behartigen”, aldus Maarten Haverkamp, voorzitter KNVvL.