Ook dit jaar zijn de, met succes geïntroduceerde, KNVvL-trackers weer te reserveren ten behoeve van KNVvL wedstrijden en evenementen.

Door het gebruik van de trackers is goed te zien waar men zich bevindt. Hierdoor worden de verschillende luchtsporten zichtbaar voor het gewone publiek en is het wedstrijdverloop beter te volgen. Naast zichtbaarheid levert het gebruik van een tracker ook een positieve bijdrage aan de veiligheid, men weet immers op elk moment waar een vlieger zich bevindt.

Voor de thuisblijvers is een speciaal handboek voor de website Livetrack24.com beschikbaar.

Alle afdelingen van de KNVvL kunnen de trackers gebruiken bij hun activiteiten. Reserveren kan tot 1 april kan via tracker reservering.

Kosten gebruik trackers 2015

Voor het gebruik van de trackers is een kleine onkostenvergoeding ingesteld.

Wedstrijdleiders betalen (minimale afname 5 stuks):

  • 1 of 2 dagen: kosten 5 euro per tracker
  • tot 7 dagen: kosten 10 euro per tracker
  • 7-14 dagen: kosten 15 euro per tracker

Reserveren

Als de datum van een evenement bekend is, is het zaak de trackers zo snel mogelijk te reserveren. Als er meerdere evenementen tegelijk zijn wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd.

Prioriteit gebruik:

  1. NK (Als er een EK/WK is, dan gaan er 10 naar dit evenement)
  2. EK/WK
  3. Euroglide
  4. Lokale wedstrijden

Er zijn 60 trackers beschikbaar. Bij gelijke prioriteit wordt een verdeling gemaakt aan de hand van het aantal deelnemers van het evenement.

Informatie

Voor meer informatie kun je neem contact opnemen met Frouwke Kuijpers, hoofd (Top)sport en Opleidingen.