Met de snelle en onverwachte opkomst van drones, en de daarbij gestarte politieke discussie heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voorstellen gedaan tot het wijzigen van de bestaande Regeling Modelvliegen (2005).

Doel van het Ministerie is om het gebruik drones (Unmanned Aerial System, UAS) en daarop gemonteerde camera's te reguleren. De voorstellen hadden echter grote negatieve impact op het recreatieve gebruik van modelvliegtuigen. Dit terwijl er al wetten zijn voor het maken van luchtopnamen en privacy. De KNVvL en de afdeling modelvliegen hebben derhalve op de voorstellen gereageerd, waarbij de insteek ten principale is dat bestaande modelvliegers en modelvliegclubs geen nieuwe extra beperkingen opgelegd krijgen bij regelgeving voor drones. De KNVvL stelt aparte terminologie voor voor UAS's en modelvliegtuigen, wil beoefening buiten verenigingsverband mogelijk laten en het gebruik van camera's bij modelvliegtuigen wel toestaan.

Het Ministerie heeft goed notie genomen van dit commentaar en gaat nu voorstellen uitwerken waarbij aparte regelingen zullen worden gecreëerd voor recreatief modelvliegen en commerciële UAS activiteiten. De KNVvL is verheugd met deze ontwikkeling. Tevens stelt zij een werkgroep voor om pro-actief betrokken te zijn bij het ontwikkelen van voorstellen voor beide regelingen.