Eind 2017 zijn er door defensie op diverse locaties in Nederland voorlichtingssessies gehouden over de invoering van het REFIS / MASIS systeem.*

Vanuit defensie ontving de KNVvL een Powerpoint met informatie over het systeem en de invoering. Door onvoorziene technische omstandigheden wordt de geplande invoering van 26 april 2018 niet gehaald. De daadwerkelijke invoeringsdatum zal per NOTAM bekend worden gesteld.

* REFIS staat voor REgional Flight Information System, MASIS staat voor Military Airfield Status Information System. Beide systemen zullen de Flight Information Service (FIS) overnemen in een groot gedeelte van het luchtruim dat valt onder beheer van AOCS-NM. REFIS heeft een landelijke radiodekking vanaf 1500 voet, MASIS zal op enkele militaire bases worden geïnstalleerd en buiten de openstellingstijd worden geactiveerd.

Lees ook het eerdere bericht Defensievoorlichting invoering REFIS / MASIS.