De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de Kwartaalrapportage Luchtvaart over het vierde kwartaal van 2015 gepubliceerd.

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het vierde kwartaal van 2015 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.

Lees de rapportage.