De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de Kwartaalrapportage Luchtvaart over het derde kwartaal van 2016 gepubliceerd op de website.

In deze kwartaalrapportage treft u informatie aan over alle ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen die in het derde kwartaal van 2016 zijn gemeld aan de Onderzoeksraad, de onderzoeken die zijn gestart en welke rapporten zijn gepubliceerd.