Op 16 maart heeft de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het TGAL rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport, uitgeschreven 'Toekomstvaste General Aviation Locaties' is opgesteld door procescoördinator Chris Lorraine, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van luchthavens (NVL). Het is mede tot stand gekomen op basis van input van alle KNVvL luchtsportclubs, verenigingen en scholen.

Hiertoe is destijds een enquête verzonden, waarin wensen, knelpunten en voornemens van deze clubs werden gevraagd. Het stuk is verder beleidsmatig ingevuld door het hoofdbestuur en de afdeling operations. Dit rapport zal leidend zijn bij de toekomstige inrichting van het Nederlandse luchtruim.

Opgemerkt moet worden dat hiertoe nog vele vervolgstappen en overleggen nodig zijn. In zoverre is dit rapport een startpunt. Het zal verder formeel worden besproken op het GA symposium van 18 april a.s. Het rapport, alsmede de begeleidende brief van de Staatssecretaris zijn te downloaden.