De eigenaar van een Yakovlev Yak-3U, een Annex II luchtvaartuig als bedoeld in bijlage II bij Verordening 216/2008 en waarvoor een Frans S-BvL is afgegeven, was het niet eens met een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarin staat dat de staatsecretaris van IenM zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat Nederland er niet toe verplicht is het Franse S-BvL te erkennen en dat zij toelating van de Yak-3U mag verbieden.

De eigenaar is in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die op 1 februari uitspraak heeft gedaan en van oordeel is dat het beroep op alle punten faalt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de uitspraak van de rechtbank Rotterdam bevestigd.

Christiaan Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Federatie Historische Luchtvaart (NFHL) zegt “teleurgesteld te zijn, maar ILT zal feliciteren met haar overwinning”.

Lees de volledige uitspraak.