Begin 2014 heeft het Rijk ons gevraagd met een visie te komen ten aanzien van de toekomst van de recreatieve luchtvaart, omdat in toenemende mate vliegclubs en luchtvaartterreinen onder druk staan door luchtruimwijzigingen en gebiedsontwikkeling.

De vraag was te inventariseren wat de ruimtebehoefte is, zowel nu als verwacht, welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor de kleine luchtvaart, en wat zowel luchtzijdig als landzijdig nodig is om deze mogelijkheden te realiseren. Deze inventarisatie is gedaan door middel van een enquête onder de vliegclubs en input vanuit de afdelingen. De inventarisatie is inmiddels aangeboden aan een onafhankelijk externe coördinator, Chris Lorraine, welke is aangesteld door het ministerie. Aan de hand van onze input, maar ook andere branches binnen de kleine luchtvaart, stelt de externe coördinator een adviesrapport op.

Voortgang en uitstel

Eind december is de KNVvL/ AOPA inventarisatie naar de externe coördinator verzonden. Volgens planning zou vervolgens een luchtruimtoetsing plaatsvinden aan de hand van alle voorstellen en wensen. Op 23 maart zou vervolgens het eindrapport van het project Toekomstvaste Accommodatie GA aangeboden worden aan staatssecretaris Mansveld. Er is echter gebleken dat meer tijd nodig is voor de afronding van het project.

In overleg met de betrokken partijen is vervolgens besloten dat de overhandiging aan de staatssecretaris wordt opgeschoven naar een nog te bepalen datum.