Vrijdag 13 maart in Woerden, be there!

Update!!!

Zojuist (donderdag 15:30) heeft de regering maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het Coronavirus. Één daarvan is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast moeten worden. Het seminar zit ruim daarboven. We zijn dan ook genoodzaakt het seminar door te schuiven naar de toekomst.

Als je je ingeschreven en betaald hebt, dan zullen we het geld aan je terugbetalen.


==================

Heb je ook alweer zo'n zin om in het frisse voorjaar het luchtruim te kiezen? Natuurlijk niet voordat je weer op de hoogte bent van de veranderingen in het luchtruim en de nieuwe regelgeving in 2020!

Maar kunnen we nog wel zo genieten van het vliegen in de toekomst? De regelgeving verandert, het luchtruim gaat op de schop. Wat betekent dat voor ons?

Hiervoor hebben we een uitgebreid programma voor je samengesteld waarbij de verschillende ministeries hun plannen toelichten. De kans om direct vanuit de bron te horen hoe de toekomst er uit zal (kan?) zien.

Een aanrader voor iedereen die zijn huidige kennis wil opfrissen om ook in 2020 en verder netjes en veilig rond te vliegen!

Programma

15.30 uur | Ontvangst

16.00 uur | Opening - Frouwke Kuijpers, KNVvL

16.05 uur | Inleiding van de Dagvoorzitter - Ronald Termaat, directeur KNVvL

Korte toelichting over de positie en invloed van de KNVvL bij de totstandkoming en implementatie van wet- en regelgeving en luchtruim(beperkingen). Ook de samenwerking met EASA, I&W, CLSK, LVNL, ILT en andere sectorpartijen zal de revue passeren.

16.15 uur | Luchtruimwijzigingen 2020 - Tom van der Weegen, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

  • Actuele stand van zaken rondom (de wijde omgeving van) Lelystad Airport.
  • Luchtruimwijzigingen 2020.
    De nieuwe ICAO kaart laat forse beperkingen zien voor vooral ongemotoriseerde luchtsporten in verband met openstelling van Lelystad Airport. Hoe gaan we in 2020 om met dit nieuwe luchtruim? Verder wordt er ingegaan op de digitale tool die ontwikkeld wordt door LVNL om de kaartdata grafisch te kunnen weergeven.

    Vanwege het belang van het gebruik van de laatste versie van de ICAO kaart bij de vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering stelt Luchtverkeersleiding Nederland aan alle deelnemers van het seminar de laatste versie van de ICAO kaart ter beschikking (2019 edition 2 geldig tot zomer 2020).

17.00 uur | Airspace infringements - Maarten Stoltenberg (LVNL, namens luchtvaartsector Nederland)

Luchtruimbeperkingen zijn bedoeld om de veiligheid in de lucht te vergroten. Toch gebeurt het dat er onbedoeld gebieden ingevlogen wordt waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen. Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit te voorkomen?

Er zijn een tweetal werkgroepen in het leven geroepen door LVNL, CLSK en I&W, Defensie waarin ook de KNVvL deelneemt. Deze werkgroepen zijn de Working Group Information, Communication and Education en de Airspace Working Group. De eerste werkgroep zorgt voor betere informatievoorziening en opleidingen en de tweede bekijkt hoe het luchtruim eenvoudiger kan worden. Hierbij kunnen onnodige beperkingen worden weggehaald. Misschien weet je er zo al één of twee?

Verder zal toelichting worden gegeven op de invoering van zogenaamde Listening Squawks rondom Schiphol en Rotterdam-The Hague Airport (Zestienhoven). Wat betekent dat? En kan dit in de toekomst ook in de rest van Nederland ingezet worden? Welke voordelen biedt dit voor de GA vliegers?

17.45 uur | Pauze met broodjes

18.30 uur | Luchtruimherziening 2023 en verder - duo presentatie
- Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rene Vrugt (programma directeur Luchtruimherziening)
- Ministerie van Defensie, Jelle Zijlstra (Luchtruimherziening Liaison Defensie)
Het huidige luchtruim is een ontwerp uit de jaren '60. Een tijd waarin relatief weinig verkeersvliegtuigen met lage performance vanaf een beperkt aantal velden Nederland doorkruisten. De huidige situatie is totaal anders en we lopen steeds meer tegen beperkingen aan. De claim van luchthaven Lelystad op het lage luchtruim is een direct gevolg van de beperkingen die het oude ontwerp oplegt. Een verdere groei van de commerciële luchtvaart waarbij rekening gehouden wordt met de andere luchtruimgebruikers en bewoners van Nederland kan alleen bij een herziening van het hele Nederlandse luchtruim. Een mega project waarbij ook de KNVvL haar rol heeft.

Hoe verloopt dit project, wat kunnen we verwachten, wat wordt er van ons verwacht en is er in de toekomst nog wel vliegruimte voor ons? Allemaal vragen waar deze avond meer duidelijkheid over gegeven zal worden.

19.15 uur | Follow the Money - Ruud Holswilder
Luchthaven Lelystad is niet alleen bekend van de luchtruimbeperkingen die het met zich meebrengt, maar ook van de bijna dagelijkse berichtgeving over weerstand vanuit de bevolking tegen de luchthaven. De voorstanders van de luchthaven kijken naar de economische ontwikkelingen en de politieke beloftes die zijn gedaan. De tegenstanders vinden bijvoorbeeld dat leefbaarheid en natuur hoger op de lijst moeten staan. Ruud Holswilder, oud verkeersvlieger, is afgelopen jaren steeds meer betrokken geraakt bij het 'proces' Lelystad Airport. Eerst vanuit een technische blik op het geheel (bijvoorbeeld bij de belevingsvlucht), maar inmiddels met een bredere blik op het hele proces. Hij is hierbij van de ene verbazing in de andere gevallen. Inmiddels is Ruud door het ministerie bestempeld als een influencer en wordt zijn Twitter account nauwlettend gevolgd.

De complexiteit van luchthaven Lelystad kent per definitie voor- en tegenstanders. Ruud zal inzicht geven in de kant waarbij vraagtekens gezet worden bij de nut en noodzaak, maar vooral ook van hoe het lijkt dat er vanuit de politiek volhard wordt in een ingeslagen richting en waarom dat eigenlijk gebeurt.

20.00 uur | Netwerkborrel
Na afloop van de lezingen nodigen we jullie graag uit om vragen te stellen aan de sprekers en van gedachten te wisselen met de andere bezoekers.

Kosten

  • KNVvL-leden: € 25
  • Niet-KNVvL-leden: € 50

Dit is inclusief koffie/thee, broodjes en borrel.

Locatie

KAS Meeting-Eventlocatie (eerder Meetinoffice)
Adres: de Bleek 13 in Woerden

Meld je aan!

Aanmelden en betalen doe je via deze link.

Graag tot ziens op 13 maart!

Corona en KNVvL-bijeenkomsten