Operations Bij het uitvoeren van een vlucht kan een piloot informatie opvragen die voor de vlucht van belang is, zoals informatie ten aanzien van weersomstandigheden, luchtruim en vliegvelden. In Nederland kan dit bij LVNL Amsterdam info en bij AOCS Nieuw Milligen, in de gebieden die zij beheren.

De verplichting om in het Nederlandse luchtruim deze dienst te verlenen is wettelijk vastgelegd. De Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) is voornemens deze informatie tevens beschikbaar te maken via de invoering van REFIS/MASIS (Regional Flight Information Service/Military Airport Status Information Service).

Navraag bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) omtrent de planning geeft aan dat dit systeem niet eerder dan in het tweede kwartaal 2017 operationeel zal worden.

Dit uitstel is niet onbelangrijk aangezien binnen de GA al enige tijd bezorgdheid bestaat over het niet of onvoldoende aanleveren van vluchtinformatie (Flight Information Service, FIS) in het deel van het Nederlandse luchtruim dat valt onder de verantwoordelijkheid van Nieuw Milligen. De reden moet gezocht worden in personele krapte bij AOCS. Hetgeen in veel gevallen, met name in de weekeinden wanneer veel gevlogen wordt, een minimale bezetting oplevert. Bij onvoorziene omstandigheden wordt zelfs de minimale bezetting niet gerealiseerd. AOPA heeft hierop namens de GA-sector een brief gestuurd aan de MLA om deze kwestie op te pakken; het gaat immers om het waarborgen van de veiligheid. De MLA heeft daarop aangegeven dat getracht wordt de personele situatie op te lossen maar dat zij vooralsnog niet in staat is FIS afdoende te garanderen. Daarbij geeft zij voorrang qua luchtverkeersdienstverlening aan IFR verkeer boven de FIS taak.

Aangezien het GA recreatieve VFR-verkeer zich hoofdzakelijk in het weekend afspeelt, is het streven de beperkte FIS-taak ook dan te blijven uitvoeren met het oog op de vliegveiligheid. Echter, bij het onverhoopt (tijdelijk) stopzetten van die taak dient men terug te vallen op de voortijdige bekendmaking van deze situatie per NOTAM en het verplicht uitluisteren van de noodfrequenties.

Kortom, een ongewenste en potentieel onveilige situatie.