Op 27 juli overleed luchtvaarthistoricus en -publicist Ary Ceelen op 98-jarige leeftijd in zijn woonplaats Eindhoven. Van 1973 tot 1988 gaf hij samen met zijn vrouw Riet Ceelen-Van Groeneveld (overleden in 2009) in eigen beheer een aantal luchtvaartbladen uit: Planeur, waarop zweefvliegclubs in Nederland en Vlaanderen een collectief abonnement konden nemen voor hun leden, Aerosport en Aeronovum.

Hierin informeerde hij lezers over de geschiedenis én de actualiteit van de luchtsporten, met speciale aandacht voor zweef- en motorvliegen en de twee toen nieuwe disciplines zeil- en ULV-vliegen. Clubs konden een katern met eigen nieuws laten invouwen. Ary was hoofdredacteur, Marcel Vleugels redacteur motorvliegen, Riet deed de eindredactie en logistiek en de jongste zoon Edwin de vormgeving. Alles gebeurde in huize Ceelen.

Deze periode eindigde door de oprukkende digitalisering, die het clubs mogelijk maakte om met een PC en printer op zolder zelf een clubblad in elkaar te zetten. Maar Ary bleef doen wat hij al deed: schrijven, maar nu voor andere bladen. In het bijzonder de Thermiek van de afdeling Zweefvliegen en vanaf eind jaren negentig Piloot & Vliegtuig. Zijn laatste artikel verscheen in de Thermiek 2012 nr. 1. Op het eind hield hij zich vrijwel alleen nog met de zweefvlieggeschiedenis bezig, daarbij een lijstje van onderwerpen afstrepend om zijn verhaal compleet te maken. Toen dat af was, hoefde het ook niet meer en verlegde hij zijn interesse steeds meer naar WO II, zijn eigen oorlogsherinneringen en het veteranenbestaan.

Ary groeide uit tot een autoriteit door zijn grondige bronnenonderzoek en het grote netwerk dat hij samen met Riet in binnen- en buitenland opbouwde. Altijd vriendelijk in de omgang, steeds vol lange verhalen, maar wanneer nodig ook met een kritische blik. Dat laatste merkte vooral de gemeente Eindhoven, doordat hij zich opwierp als hoeder van het plaatselijke luchtvaarterfgoed, het voormalige vliegveld Welschap. Het is aan hem te danken dat twee architectonisch interessante gebouwen uit de jaren dertig niet aan de sloophamer werden prijsgegeven: het stationsgebouw met geïntegreerde verkeerstoren en het ‘Schuurke’, ooit clubgebouw van de Eindhovense Aeroclub. Ook beijverde Ary zich om in de vinexwijk die er verrees Welschap en de Eindhovense luchtvaartpioniers op straatnaamborden te gedenken.

En dan was er nog de aerofilatelie waarmee Ary zich met even grote nauwgezetheid bezighield als met de luchtvaarthistorie. Die twee zaken waren eigenlijk verknoopt. Hij bezat een unieke, naar thema geordende collectie postzegels met zweefvliegtuigen. Hij won er prijzen mee. Heel bijzonder is ook zijn collectie zweefvliegpost, een variant op luchtpost, maar dan meegevoerd op speciale gelegenheidsvluchten door bekende piloten uit de zweefvlieghistorie. Als het even kon vlocht hij afbeeldingen van fraaie zegels en enveloppen als illustraties door zijn artikelen.

De liefde voor de zweefvlieggeschiedenis en die bijzondere vorm van aerofilatelie geeft aan dat Ary zijn hart aan een speciaal tijdperk had verpand, dat voor ons langzamerhand verdwijnt, nu vliegen niks bijzonders meer is en postzegels en enveloppen hun einde tegemoet gaan. In 2008 ontvingen Ary en Riet Ceelen van de KNVvL tegelijkertijd elk een onderscheiding. Bij die gelegenheid zei een van de sprekers: “Zonder dit soort bijzondere mensen zouden we evengoed vliegen, maar op den duur wel ons geheugen verliezen.

Ary Ceelen was Lid in de Orde van Oranje Nassau (2006). Van de Féderation Internationale Aeronautique ontving hij het Diplome Paul Tissandier (1987) . Van de KNVvL het Insigne in Goud (2008) en de Eremedaille in Brons (2013). Riet Ceelen ontving de KNVvL Penning in Zilver (2008). Beiden ontvingen van de Gemeente Eindhoven de Vrijwilligerspenning met Oorkonde.