Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) is verantwoordelijk voor het maken van analyses van voorvalmeldingen in de luchtvaart volgens Verordening (EU) 376/2104. Hiermee moeten trends en signalen af worden gegeven waarmee samen met de sector de veiligheid in de luchtvaart kan worden vergroot. Dit doet het ABL door statistische analyses van grote aantallen meldingen te verwerken in informatie producten die worden gepubliceerd op de website van ILT. Daarnaast onderneemt het ABL ook acties op specifieke meldingen zoals het doorzetten naar buitenlandse autoriteiten of het aankaarten van mogelijke risico’s bij sector organisaties. Door middel van de nieuwsbrief wil ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector waarbij ook wordt aangegeven welke actie daar vanuit het ABL op volgde.

Bekijk ook de oude nieuwsberichten van het ABL op de verzamelpagina.

Opvallende meldingen maart tot en met mei 2020

Notam gemist; Covid-19-VFR flight prohibited in controlled airspace 9-5-2020
Het ABL ontving een melding van een voorval welke plaats heeft gevonden op 9 mei 2020, waarbij een vliegtuig vanuit Nederland met een vliegplan door het Belgische luchtruim heeft gevlogen. Tijdens deze vlucht werd de Brussel TMA gepasseerd waarbij de vlieger in contact stond met Brussel information. De betrokken vlieger had bij de voorbereiding van de vlucht de Notam gemist die VFR vluchten verbied in gecontroleerd gebied verband houdend met de Corona beperkingen. Het vliegtuig behoorde niet tot de uitzonderingscategorieën van de Notam. De betrokken piloot geeft aan dat hij bij de voorbereiding in de fout gegaan is door het missen van de Notam, het verbaasde de piloot echter dat hij van de verkeersleiding geen waarschuwing kreeg van de van kracht zijnde Notam.

"Ik heb afgelopen zaterdag 9 mei een vlucht uitgevoerd bovengrensgebied zuid van Hulst. Ik heb daarbij notam betreffendesluiting Brussel TMA over het hoofd gezien. Ik had donderdag 7 mei een vliegplan ingediend bij Amsterdam Flight services betreffende een vlucht boven grensgebied in de omgeving van Hulst. Ik heb tijdens vlucht normaal contact gehad met Dutch mill en 5 minuten voor binnenvliegen van de Brussel TMA contact opgenomen met Brussel informatie. Na de landing op Vliegveld Seppe (Breda) lag er een verzoek van de Belgische Luchtvaartpolitie om e.e.a. toe te lichten. hetgeen ik heb gedaan. Echter het verbaast mij dat noch Amsterdam flight services noch Dutch mill, en zeker Brussel Information mij tijdens de vlucht niet heeft gemeld dat Brussel TMA gesloten was i.v.m Corona 19. Ik heb tijdens de gehele vlucht in contact gestaan met achtereenvolgens Seppe Radio, Dutch Mill en Brusselinformation. Niemand had bezwaar tegen mijn vlucht. Nogmaals ik had de Notams beter moeten checken, maar wat is dan de zin om DutchMill en Brussel info te contacteren als men mij niet behulpzaam is. Nogmaals ik realiseer mij terdege dat ik als vlieger de eindverantwoordelijke ben. En dat ik dus fout gehandeld heb."

Aanbevolen acties:

  1. Bereid uw vlucht goed voor, controleer de van kracht zijnde Notams.
  2. Ga er niet vanuit dat de verkeersleiding u waarschuwt voor alle van kracht zijnde Notams.
  3. Bij twijfel; vraag actief aan de verkeersleiding naar eventuele beperkingen op uw vliegroute.

Het ABL heeft telefonisch contact gezocht met de vlieger die de melding heeft gedaan en die gaf aan akkoord te zijn voor (geanonimiseerde) publicatie. Het delen van deze melding heeft als doel de bewustwording te vergroten dit type incidenten waardoor soortgelijke voorvallen worden voorkomen door collega piloten.

Koolmonoxide waarschuwing opgemerkt tijdens vlucht 19-4-2020
Tijdens de vlucht stelde de passagier van een Cessna vast dat de koolmonoxide warning zwart is. Piloot heeft rechtsomkeert gemaakt naar het betreffende veld, en aldaar een Bravo arrival gemaakt. De melder gaf als lessons learned:

"Check de koolmonoxide warning voor vertrek. Bij gevaar onmiddellijk terug naar het veld, raam open en met routine landen."

RPAS raakt object bij landing door verstoring kompas Maasvlakte 17-4-2020
Een drone operator heeft gemeld dat zijn drone bij de landing in contact is gekomen met een solide object op de grond. Door deze botsing ontstond er schade aan de RPAS. De melder gaf aan dat de RPAS afweek van zijn oorspronkelijke landingslocatie als gevolg van een afwijking in het magnetisch kompas. Dit gebeurde vermoedelijk als gevolg van grote hoeveelheden staal in het projectgebied op de Maasvlakte.

Maintenance statement is verlopen, 16-5-2020
Tijdens de vlucht merkte een vlieger op dat de maintenance statement van het toestel is verlopen. Het toestel had wel net een onderhoudsbeurt gehad. Het voorval lijkt mede samen te hangen met het afgeleid zijn vanwege de COVID-19 crisis. Uit de melding blijkt dat de betreffende club uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar hoe dit heeft kunnen gebeuren, en mitigerende acties heeft genomen:

  1. Een live lijst aanleggen met de verloopdatums van de betreffende documenten en deze zichtbaar voor elke vlucht klaar hebben, naast de al bestaande google drive kopieën van de DTO.
  2. Overleg met de VC voeren hoe het bestuur / Owner te adviseren dit te laten voorkomen.

Bekijk ook de oude nieuwsberichten van het ABL op de verzamelpagina.