Het ABL is verantwoordelijk voor het maken van analyses van voorvalmeldingen in de luchtvaart volgens Verordening (EU) 376/2104. Hiermee moeten trends en signalen af worden gegeven waarmee samen met de sector de veiligheid in de luchtvaart kan worden vergroot. Dit doet het ABL door statistische analyses van grote aantallen meldingen te verwerken in informatieproducten die worden gepubliceerd op de website van het ABL en het interactieve voorvallen dashboard. Daarnaast onderneemt het ABL acties op specifieke meldingen zoals het doorzetten naar buitenlandse autoriteiten of het aankaarten van mogelijke risico’s bij sector-organisaties.

Door middel van deze nieuwsbrief wil het ABL regelmatig voorbeelden van specifieke meldingen zichtbaar maken aan de sector. Relevante “lessons learned” worden op deze wijze gedeeld, en waar relevant wordt aangegeven welke actie door het ABL is ondernomen.

Bekijk ook de oude nieuwsberichten van het ABL op de verzamelpagina.


Frankrijk

Hieronder volgt een opvallende melding vanuit de General Aviation in de periode mei 2022 – juli 2022. De melding beschrijft een luchtruimschending. Deze werd gemaakt door een Nederlandse piloot in Frankrijk. Het ABL ontvangt jaarlijks honderden meldingen van luchtruimschendingen. Vaak vinden deze plaats in het Nederlandse luchtruim. Meestal geeft de verkeersleiding deze meldingen door. Deze melding is verstuurd door de betrokken piloot. Deze melding is waardevol omdat het een goed beeld verschaft hoe een luchtruimschending kan ontstaan en in welke omstandigheden. Wellicht kan de melding van deze piloot bijdragen tot het voorkomen van luchtruimschendingen door collega-piloten. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat de wijze van afhandeling van de Franse politie niet is, zoals dat in Nederland zou gebeuren.

Lees de volledige melding in onderstaand bestand:

Bestand Type Grootte
Opvallende meldingen uit de General Aviation juli 2022 pdf 313,623 KB