Op 10 maart jongstleden is in Arnhem de Stichting Handflight Nederland opgericht.

De Stichting heeft een driekoppig bestuur dat voor 3 jaar is benoemd. Het doel van de Stichting is het promoten & ondersteunen van bestaande en nieuwe Handflight projecten in Nederland.

Robin Ammerlaan is ambassadeur van de Stichting Handflight Nederland. De samenwerking met o.a. Handflight België is erg belangrijk alsmede met andere relevante partijen. De Stichting Handflight Nederland beoogt het verkrijgen van de ANBI status.

In 2016 zal er, net als in 2014, een Handflight (vlieg)dag worden georganiseerd op een Nederlands vliegveld om mensen met een beperking kennis te laten maken met de (Handflight) vliegsport. Daarnaast hopen wij aan het einde van het jaar alsnog een Handflight fondsenwervend diner te laten plaatsvinden. Degenen die al hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij de de vliegdag en/of het diner zullen daarover binnenkort meer informatie van ons ontvangen.

Het bestuur van Stichting Handflight Nederland bestaat uit de volgende personen, Maartje Winkel (penningmeester), Peter Creyghton (secretaris) en o.g. is voorzitter. Voor overige gegevens verwijs ik u gaarne naar handflight.nl.

Mocht u nog vragen, tips of suggesties hebben dan horen we dat natuurlijk graag! Het belangrijkste is (meer) aangepaste vliegtuigen voor Nederlandse Handflight vliegers!!

Bericht van handflight.nl.