De Taskforce Drones is verheugd mede te delen dat zij vanaf januari 2016 zal functioneren als een zelfstandige afdeling binnen de KNVvL.

Op 11 januari 2016 heeft het hoofdbestuur van de KNVvL besloten de afdeling Drones op te richten. Deze nieuwe constructie is niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk. De afdeling Drones zal, naast het algemeen hobbymatig gebruik ook het belang van de professionele beroepsgebruiker centraal stellen. Zaken die specifiek voor drones gelden worden zo gescheiden van de traditionele modelvliegsport, zodat deze afdeling zich als vanouds kan richten op de modelvliegsport.

Wet- en regelgeving

De laatste jaren is veel energie gestoken in het behouden van de rechten van de klassieke modelvliegers en het apart opnemen van drones in de regelgeving. Dit is inmiddels gelukt.

Groot verschil is dat modelvliegsport op aangewezen terreinen plaatsvindt en vliegen met drones juist niet. Wet- en regelgeving maakt hier nu een splitsing. Het bereiken van de dronescommunity heeft dan ook zijn geheel eigen dynamiek. Aan de Taskforce Drones de taak de te nemen stappen in te richten.

De Taskforce Drones werkt onder andere toe naar het wereldkundig maken van de wijze waarop de KNVvL de problematieken rondom de ontwikkeling op dronesgebied aanpakt. Dit omdat de diverse betrokken partijen zoekende zijn naar een partner die de specifieke vragen en problematieken kan behandelen en oplossen. De KNVvL is daarvoor de beste kandidaat.

Communicatie

Twitter , Facebook en Linked-In zijn ingericht en worden langzaamaan steeds meer gevuld met relevante informatie op dronesgebied. Houd daarom ook deze informatiebronnen in de gaten. We stellen het op prijs als jij de informatie daarop zoveel mogelijk wilt delen met je netwerk. Tegelijkertijd zal ook de afdelingspagina op de KNVvL-website vorm krijgen, zodat we deze naar de markt toe kunnen communiceren.

DARPAS

DARPAS, wordt gezien als de belangenbehartiger van de professionele c.q. beroepsmatige gebruiker van drones. Samen met de KNVvL wordt onderzocht in hoeverre een samenwerking tussen deze twee instanties functioneel zou kunnen zijn.

Een aantal gelijke belangen zouden we gezamenlijk makkelijker kunnen oplossen. Dit wil zeggen dat we bijvoorbeeld vanuit één organisatie overleggen met de overheid.

Beide organisaties hebben het voorstel in beraad en overleggen met hun achterban. We houden je van de ontwikkelingen op de hoogte.

Taskforce Drones
E-mail: pr.drones@knvvl.nl