De Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen ( ACvZ ) kan dagelijks vliegen op wat nu Luchthaven Zweefvliegterrein Soesterberg heet. Met name in de weekeinden en op feestdagen kan het zeer druk zijn omdat op Soesterberg ruim 50 zweefvliegtuigen aanwezig zijn.

Er wordt gelierd tot 2300ft langs baan 13-31, er zijn oefengebieden voor solisten in verlengde van de baan en uiteraard de reguliere verkeerscircuits.

De ACvZ vraagt gezagvoerders van luchtvaartuigen hiermee rekening te houden en bij het passeren van Soesterberg een veilige afstand en hoogte aan te houden.