BESLUITEN:

Artikel 1

1. Aan het Kenniscentrum van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando wordt ontheffing verleend van de verbodsbepalingen van:

a. de artikelen 3.8, eerste lid, onderdeel b, en 3.19a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart om deel te nemen aan het luchtverkeer met de militaire op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’s), typen modified Raven en Quadcopter MSP, zonder dat de luchtvaartuigen zijn voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid en geluidscertificaat;

b. artikel 2.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het beroepsmatig maken van vluchten met de in onderdeel a bedoelde RPA’s door de heer R. Struik van Microflown AVISA, zonder dat de heer Struik in het bezit is van een geldig bewijs van bevoegdheid (RPA-L: VLOS, VFR daylight; aeroplane (A) en helicopter (H) mtom 0 < 25kg; unpopulated area; non EU; non ICAO).

2. Het Kenniscentrum van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando fungeert bij de voorbereiding en uitvoering van de vluchten als exploitant van de in het eerste lid genoemde RPA’s.

Lees de beschikking.