BESLUIT:


Artikel 1
Aan de heer R. de Vries van Skeye BV wordt eenmalig ontheffing verleend van het verbod in artikel 2, onderdeel c, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons om een kabelballon op te laten tijdens de daglichtperiode in het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied Rotterdam binnen een afstand van 5 km van de grens van de gecontroleerde luchthaven Rotterdam op de locatie Schoterboshof te Rotterdam met de coördinaten 51°5543.4’NB 004°28’47.2’OL onder de volgende voorschriften en beperkingen:
a. Skeye BV initieert ten minste 5 dagen voorafgaand aan de vlucht een NOTAM bij de Operationele Helpdesk LVNL (tel. 020-406 2201);
b. Skeye BV coördineert voorafgaand aan de vlucht met de Operationele Helpdesk (tel. 020-406 2201) over het dagdeel waarop de ballon wordt opgelaten en laat de ballon alleen op wanneer hiervoor toestemming is verleend, rekening houdend met de maximale hoogte die aan die toestemming is verbonden;
c. Skeye BV is telefonisch bereikbaar voor de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst Rotterdam tijdens de periode dat de ballon in de lucht staat; het telefoonnummer wordt gecommuniceerd bij het gesprek, bedoeld onder b.

Lees de beschikking.