BESLUIT:

Artikel 1
Aan TU DeIft/Enevate BV wordt ontheffing verleend van het verbod in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons om een kabelvlieger op te laten boven een hoogte van 100 meter boven grond of water op een eiland nabij de Afsluitdijk bij Den Oever, in een straal van 500 meter rondom het coördinaat 52°56’22,9”N 005°03’02,4”E (zie figuur 1).

Artikel 2
Aan de ontheffing, bedoeld in artikel 1, zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:
a. de vlieger mag in afwijking van artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons worden opgelaten vanaf de grond tot een hoogte van maximaal 457 meter boven gemiddeld zeeniveau (1500 ft AMSL) of zoveel lager dat onder de laagste bewolking, inclusief flarden, wordt gebleven;
Lees de beschikking.