Besluit:

Artikel 1

1. Aan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan het luchtdefilé ter gelegenheid van de Nederlandse Veteranendag 2015 op zaterdag 27 juni 2015, wordt tussen 12:45 uur en 14:30 uur lokale tijd ontheffing verleend om een vlucht uit te voeren beneden de minimumvlieghoogtes, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen.

Lees de beschikking.