BESLUIT:
Artikel 1
De beschikking van 14 juni 2018, nr. MLA/086/2018 (Stcrt. 2018, 35232), wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1, tweede lid, wordt “maandag 17 december 2018 van 09:00 uur tot 23:00 uur lokale
tijd” vervangen door: donderdag 20 december 2018 van 09:00 uur tot 22:00 uur lokale tijd.

B
Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 6 juli 2018 en vervalt met ingang van
21 december 2018.

Lees verder:

Bestand Type Grootte
Wijziging Beschikking Van 14 Juni 2018 Nr Mla 086 2018 pdf 1,224 MB