BESLUIT:

Artikel 1

1. Aan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan oefening WIS wordt ontheffing verleend van het verbod om VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogtes, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012.

2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op het gebied binnen de laterale begrenzing van de EHR 1B (De Peel B) met uitzondering van de Natura 2000-gebieden Groote Peel en Deurnsche Peel & Mariapeel.

Lees de beschikking.