BESLUIT:

Artikel 1
1. Aan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan oefening WIS wordt ontheffing verleend van het verbod om VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogtes, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr.923/2012.
2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, heeft betrekking op het gebied binnen de laterale begrenzing van de CTR Deelen met uitzondering van de gebieden EHR 9 Harskamp en de Terlet area’s A en B en de laterale begrenzing van de Terlet area C.

Lees de beschikking.