BESLUIT:
Artikel 1
Ten behoeve van het vliegerevenement van de vliegerclub Powerkiting Zuid en Oost met kabelvliegers op een weiland aan de Tonnendijk te Vroomshoop wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabelvlieger te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter, onder de volgende voorschriften en beperkingen:

a. de vliegers mogen worden opgelaten tot een hoogte van maximaal 300 meter (984 voet) boven de grond of zoveel lager dat onder de laagste bewolking, inclusief flarden, wordt gebleven;

b. deze ontheffing geldt voor het gebied aan de Tonnendijk in Vroomshoop dat is aangegeven op het kaartje in bijlage 1 bij deze beschikking, en dat is begrensd door de rode lijn;

c. de vliegers mogen worden opgelaten gedurende de volgende tijdblokken:

1°. op vrijdag 19 april 2019 van 11:00 tot 22:00 uur plaatselijke tijd;
2°. op zaterdag 20 april 2019 van 08:00 tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
3°. op zondag 21 april 2019 van 08:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
4°. op maandag 22 april 2019 van 08:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd;

d. de vliegers mogen alleen hoger dan 100 meter boven grond of water komen wanneer het grondzicht 5 kilometer of meer bedraagt;

e. buiten de uniforme daglichtperiode (UDP), gepubliceerd in de luchtvaartgids onder GEN 2.7 (zie www.ais-netherlands.nl), worden de vliegers verlicht;

f. de organisatie van het vliegerfeest neemt ten minste 30 minuten voor het oplaten van de vliegers en direct na het neerhalen ervan contact op met de Supervisor van MilATCC Schiphol (tel. 0577-458700) en blijft telefonisch bereikbaar voor de Supervisor op telefoonnummer 06-30602852;

g. aanwijzingen van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, MilATTC Schiphol of Inspectie Leefomgeving en Transport, al dan niet gegeven via de onder f genoemde Supervisor, in het kader van de veiligheid van het luchtverkeer, worden nagekomen;

h. de activiteit wordt bekendgemaakt via een NOTAM, uit te geven door MilATCC Schiphol.

Lees verder

Bestand Type Grootte
18 71146 Beschikking Powerkiting Vroomshoop 2019 pdf 333,653 KB