BESLUIT:

Artikel 1
Ten behoeve van het vliegerevenement van de vliegerciub Powerkiting Zuid en Oost met kabelvliegers op een weiland aan de Tonnendijk te Vroomshoop wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabeivlieger te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter, onder de volgende voorschriften en beperkingen: a. de vliegers mogen worden opgelaten tot een hoogte van maximaal 300 meter (984 voet) boven de grond of zoveel lager dat onder de laagste bewolking, in clusief flarden, wordt gebleven; b. deze ontheffing geldt voor het gebied aan de Tonnendijk in Vroomshoop dat is aangegeven op het kaartje in bijlage 1 bij deze beschikking, en dat is begrensd door de rode lijn;

Lees de beschikking.