BESLUIT:

Artikel 1
Ten behoeve van diverse vliegerevenementen te Gemert, Ane (gemeente Hardenberg), Meppel en Drempt wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabelvlieger te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter onder de volgende voorschriften en beperkingen:
a. de vliegers mogen in afwijking van artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons worden opgelaten tot een hoogte van maximaal 300 meter (984 voet AMSL) boven gemiddeld zeeniveau of zoveel lager dat onder de laagste bewolking, inclusief flarden, wordt gebleven;
b. deze ontheffing geldt voor het gebied begrensd door een cirkel met een straal van 1852 meter (1 nautische mijl) rondom de met coördinaten aangegeven posities zoals aangegeven in de diverse plattegronden die in bijlage 1 bij deze beschikking zijn opgenomen;
c. de vliegers mogen worden opgelaten gedurende de volgende tijdblokken:

ILT-2017/34000 Vliegerevenement Gemert:
op 25 mei 2017 van 09:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 26 mei 2017 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 27 mei 2017 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 28 mei 2017 van 07:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd;
op 11 augustus 2017 van 12:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 12 augustus 2017 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 13 augustus 2017 van 07:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd;

ILT-2017/39286 Vliegerfeest Gramsbergen te Ane:
op 26 augustus 2017 van 10:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 27 augustus 2017 van 10:00 uur tot 17:00 uur plaatselijke tijd;

ILT-2017/28368 Vliegerfestival Meppel:
op 25 mei 2017 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 26 mei 2017 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 27 mei 2017 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 28 mei 2017 van 07:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;

ILT-2017/38429 Vliegerfeest Drempt:
op 8 juli 2017 van 08:00 uur tot 23:59 uur plaatselijke tijd;
op 9 juli 2017 van 08:00 uur tot 18:00 uur plaatselijke tijd;

Lees de beschikking.