BESLUIT:

Artikel 1
Ten behoeve van diverse vliegerevenementen te Gemert, Vriezenveen, Ane (gemeente Hardenberg), Drempt en Zeewolde wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabelvlieger te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter onder de volgende voorschriften en beperkingen:

a. de vliegers mogen in afwijking van artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons worden opgelaten tot een hoogte van maximaal:
- 300 meter boven gemiddeld zeeniveau voor de vliegerevenementen in Gemert, Vriezenveen, Ane (gemeente Hardenberg) en Drempt; Datum
- 150 meter boven gemiddeld zeeniveau voor het vliegerevenement in Zeewolde; of zoveel lager dat onder de laagste bewolking, inclusief flarden, wordt gebleven;
b. deze ontheffing geldt voor het gebied begrensd door een cirkel met een straal van 1852 meter (1 nautische mijl) rondom de met coördinaten aangegeven posities zoals aangegeven in de diverse plattegronden die in bijlage 1 bij deze beschikking zijn opgenomen;
c. de vliegers mogen worden opgelaten gedurende de volgende tijdblokken:

Lees de beschikking.