BESLUIT:

Artikel 1
Aan het KNMI wordt ontheffing verleend van het verbod om een kabelballon te gebruiken boven de in artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons voorgeschreven maximum hoogte van 100 meter boven de grond of het water. Deze ontheffing geldt voor de KNMI-locatie in De Bilt met het coördinaat 52°0559”N 005°1038E (zie figuur 1).


Lees de beschikking.