BESLUIT:

Artikel 1

Aan het Mediacentrum Defensie wordt ontheffing verleend van de verbodsbepalingen van de artikelen 3.8, eerste lid, onderdeel b, en 3.19a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart om deel te nemen aan het luchtverkeer met een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA), type Phantom 3 Professional, zonder dat het luchtvaartuig is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid en een geluidscertificaat.

Lees de beschikking.