Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) voert momenteel een analyse uit naar het onderwerp airspace infringements. Airspace infringements zijn op dit moment één van de grootste veiligheidsrisico’s binnen de luchtvaart. De gevolgen van een airspace infringement zijn zeer divers. Zo kunnen deze onopgemerkt blijven, maar in het ergste geval, ook leiden tot een botsing in de lucht. De resultaten van de voorgaande analyses zijn beschikbaar via onze veiligheidsmanager Huib Holsteijn. Dit jaar doet het ABL een uitgebreider onderzoek naar de oorzaken en omstandigheden van de airspace infringements in Nederland. Hiervoor is een uitgebreide vragenlijst verstuurd naar piloten die in 2013 en 2014 een dergelijke overtreding hebben begaan.

Hoewel je in deze jaren waarschijnlijk geen airspace infringement hebt gemaakt, wil het ABL je toch vragen anoniem een korte vragenlijst in te vullen. Gezamenlijk kunnen beide onderzoeken een goed beeld geven van de oorzaken en omstandigheden. Als de oorzaken en omstandigheden bekend zijn, kan ook gezocht worden naar mogelijke oplossingen, waardoor de vliegveiligheid in Nederland nog verder kan worden verbeterd.

De vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten in beslag nemen. Het onderzoek kan eventueel tussentijds worden opgeslagen, waardoor je het op een later tijdstip kunt afronden. Wij willen je er graag op wijzen dat het uiteindelijke doel van dit onderzoek is de vliegveiligheid in Nederland te verbeteren. Het onderzoek geeft aanbevelingen aan sector en overheid over hoe de aantallen en de risico’s van airspace infringements verminderd kunnen worden.

Medio het tweede kwartaal van 2015 worden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd op de website van het ABL.

Het ABL bedankt je alvast voor je deelname en kijkt uit naar het ingevulde onderzoek.