De door EASA voorgestelde nieuwe wet en regelgeving met betrekking tot onderhoud van simpele vliegtuigen evenals de voor de kleine luchtvaart zeer belastende ATO (Approved Training Organisation) regelgeving en de wet en regelgeving rond operationele zaken, werd door ons (PBN en KNVvL) aangegrepen om het gesprek met EASA aan te gaan. Onze doelstelling was in eerste instantie om de ongemotoriseerde luchtvaart bereikbaar te houden voor de gebruiker. Dat wil zeggen bereikbaar qua prijs en bereikbaar qua inhoud van wet en regelgeving. Wij voorzagen dat als alle wet en regelgeving ongeamendeerd zou worden ingevoerd de kleine luchtvaart een gevoelige klap zou worden toegebracht. het voortbestaan van de GA zou zelfs wel eens ter discussie kunnen staan.

Gelukkig hebben van onze internationale organisaties EAS (European Air Sports) de EGU (European Glider Union) en EBF (European Ballooning Federation) veel steun en advies gekregen bij de gesprekken en onderhandelingen.

Ons uitgangspunt bij ieder onderwerp was dat alles simpel en begrijpelijk moet zijn en dat je moet regelen wat er per sé geregeld moet worden. Niet meer dan dat. Iedere regel moet nuttig zijn en de veiligheid dienen. Geef de club/gebruiker verantwoordelijkheid.

Onderhoud

De stand van zake met betrekking tot de verschillende onderwerpen is globaal de volgende:

Onderhoud aan ELA 1 en ELA 2 vliegtuigen (lichte vliegtuigen inclusief heli’s met een startgewicht tot 1200 kg 4 pax, ballonnen en zweefvliegtuigen) moet volgens ons minder bureaucratisch en met veel minder papier te organiseren zijn. Onze gesprekken hebben geresulteerd is Part M light dat nu via een wijziging op de bestaande wetgeving (de zgn NPA Notice of proposed ammendment nummer NPA 2018-08). Iedereen kan hierop reageren en zijn of haar mening geven. Voor de belangstellenden hebben wij een standaardformulier dat als commentaar (via een CRT Common Response Tool) kan worden ingebracht.

Het komt erop neer dat wij de handboeken en onderhouds schema’s die de producent van het luchtvaartuig heeft opgesteld als uitgangspunt nemen.

Opleidingen

Bij de initiële introductie van de ATO ging een schok door de GA in Nederland en ook in andere landen werd ernstige twijfel uitgesproken over de haalbaarheid van de voorgestelde ATO. Werken volgens een opleidingshandboek is één ding maar een organisatie oprichten en in stand houden met een minimale personele bezetting is een ander verhaal. Aangevuld met veel administratie werd dit voorstel als 'zeer ongewenst' gekwalificeerd. Gelukkig begreep men in Keulen waar EASA (European Aviation Safety Agency) is gehuisvest ook dat er een verlichting moest komen met name in het organisatorische gedeelte van de opleiding van piloten voor de kleine luchtvaart. De eisen die FCL (Flight Crew Licencing de brevet specialisten) hebben neergelegd op het gebied van kennis en kunde van een piloot en crewlid, leken met een aantal modificaties wel redelijk. Dus FCL hebben we als uitgangspunt genomen.

Er werd de mogelijkheid geboden aan de lidstaten om de invoering van de ATO uit te stellen tot april 2018. Nederland heeft daar net als de meeste EU-landen gebruik van gemaakt. Deze ruimte in tijd wordt aangegrepen om de broodnodige veranderingen te bespreken. Na veel vergaderingen ligt er nu een voorstel klaar om als NPA (wijzigingsvoorstel)gepubliceerd te worden. Dit voorstel behelst een nieuwe vliegopleiding RTO (Registered Training Organisation) voor de GA waarin op een relatief eenvoudige wijze een piloot volgens de standaard als bedoeld in FCL kan worden opgeleid. Veel minder admin en veel meer op veiligheid en competentie gebaseerde opleidingsmodellen. Voor de liefhebbers van de (voorlopige) tekst die de basis gaat worden van de NPA is deze beschikbaar. Het nu voorliggende voorstel omvat opleidingen voor het vliegbrevet voor LAPL (A). (B), (S) (H) SPL en PBL

Operation

De operations (OPS) kant was ook voor verbetering vatbaar. Het leek soms wel alsof men in Keulen de OPS-handboeken van een airliner had omgevormd naar de General Aviation. Veel vergunningen en zware eisen en toestemmingen werden uitvoerig in Part OPS beschreven. Na veel gesprekken hebben we bereikt dat er een PART OPS voor ballonnen komt en er later een PART OPS voor zweefvliegen zal komen. In deze PARTs wordt de operationele kant van het gebruik van deze luchtvaartuigen nader beschreven. Het gaat dan voornamelijk maar niet uitsluitend om het commercieel gebruik van zweefvliegtuigen en ballonnen. Veel definities komen daar aan de orde (introductievlucht, costsharing, verantwoordelijkheden van de piloot, passagiers briefing, rol van de crew, vluchtvoorbereiding, MEL (Minimum Equipment List), EHBO, gebruik van zuurstof, enzovoort.

Ook voor dit onderdeel is een NPA zo goed als klaar en zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de GA-community. De gesprekken over de OPS-handboeken voor zweefvliegen starten in november dit jaar.

Vragen kunnen altijd worden gesteld via karel@pbnballon.nl.