Tijdens de, op 17 januari 2017 in Woerden gehouden, KNVvL-nieuwjaarsreceptie keek voorzitter Ronald Schnitker om naar de voorbije gebeurtenissen in 2016. "Als KNVvL moeten we voortdurend op onze hoede zijn voor besluiten van met name lokale overheden. De inkt van het TGAL-rapport, waarin wordt aangegeven wat toekomstvaste locaties voor luchtsporten zijn en welke op termijn niet meer, was amper opgedroogd of we werden geconfronteerd met nieuwe voor de recreatieve luchtvaart onwelgevallige besluiten”. Zo besloot de gemeente Ameland, tevens exploitant van het vliegveld Ameland, op het vliegveld een groot zonnepark aan te leggen, pal naast de lierbaan van de zweefvliegclub. Dit had tot gevolg dat de Zweefvlieg Club Ameland letterlijk het veld moest ruimen. De gemeente Middenmeer plaatste onlangs een metershoge meetmast in het circuitgebied van het MLA-vliegveld Middenmeer, hetgeen uiteraard beperkingen voor het MLA-vliegen met zich brengt. Ronald Schnitker: “Twee voorbeelden waarin de lokale overheid haar eigen gang gaat. Het TGAL-rapport biedt derhalve geen enkele zekerheid”.

Ook wees de KNVvL-voorzitter op het feit dat het ministerie van Economische Zaken sinds kort in het kader van Natura-2000 beperkingen oplegt aan het vliegen boven de provincies Zeeland en Noord-Holland. “Was het beheer van het luchtruim voorheen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Defensie, nu heeft de luchtvaartsector met nog een derde ministerie van doen. Het wordt er allemaal niet duidelijker op”. Het vliegen onder de 1000 voet is boven deze gebieden verboden. Ook drones worden geweerd.

De ontwikkeling van vliegroutes van en naar Lelystad Airport baart grote zorgen. De zweefvliegterreinen Biddinghuizen, Noord Oost Polder en Lemelerveld zullen in hun gebruik worden beperkt. Ook het parachutespringen vanaf grotere hoogten op het vliegveld Teuge wordt bedreigd.

Ronald Schnitker: “Dat zijn ontwikkelingen die de KNVvL ook in 2017 nauwlettend zal blijven volgen en zich zal inzetten om de belangen van de luchtsporters zo goed mogelijk veilig te stellen”.

In 2016 schaarden het hoofdbestuur, de raad van advies en de ledenraad zich unaniem achter het voorstel implementatieplan ‘KNVvL naar een hoger niveau’. Ronald Schnitker: “De huidige ontwikkelingen vergen een nauwe samenwerking tussen alle geledingen binnen de KNVvL. Binnen de KNVvL zit veel kennis en ervaring dat optimaler kan worden benut. Dat vraagt om een herschikking van bestuursfuncties en een strategische invulling van alle processen. In 2017 zal daar uitvoering aan worden gegeven”.

Martin Schröder zei het treffend op de ledenraad vergadering van 23 november: “De kracht kan niet komen uit wat u in uw eentje, naast uw werk en andere bezigheden, voor elkaar moet knokken voor uw vlieghobby. De kracht moet komen uit de ondersteuning die wij elkaar, als verschillende clubs en de KNVvL kunnen bieden”. En zo is het natuurlijk.