Op 16 juli 2015 hebben 99 vliegers van de Inspectie Leefomgeving en Transport een schrijven ontvangen waarin hen wordt medegedeeld dat zijn of haar medische verklaring is vernietigd. De medische verklaring van een verkeersleider werd geschorst.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) meldde dit te hebben gedaan in het belang van de vliegveiligheid. Als reden werd opgegeven dat het keuringscentrum European Aviation Medical Centre (EAMC) in Rijen ten onrechte een aantal medische certificaten heeft afgegeven. Alle honderd documenten waren volgens de inspectie 'waarschijnlijk of vrijwel zeker' onterecht afgegeven omdat de keuringen onvolledig of onjuist zijn uitgevoerd. "Op basis van Europese wet- en regelgeving betekent een ongeldig medisch certificaat voor vliegend personeel dat zo’n certificaat van rechtswege nietig is en dat niet mag worden gevlogen totdat een herkeuring heeft plaatsgevonden", aldus de inspectie.

Een Ryanair vlieger die door de plotselinge actie van de ILT enkele dagen niet heeft kunnen vliegen en kosten heeft moeten maken om weer snel aan een medische verklaring te komen, was het met deze gang van zaken niet mee eens en vocht de vernietiging van zijn medische verklaring aan. Na eerst een bezwaarschrift procedure bij de ILenT doorlopen te hebben, stapte hij naar de bestuursrechter in Zwolle. Die stelde de vlieger in het gelijk.

De bestuursrechter was van mening dat ILT niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten om de medische verklaring van de Ryanair vlieger met onmiddellijke ingang nietig te verklaren. In dit verband acht de rechtbank van belang dat reeds acht maanden verstreken waren sinds de medische verklaring aan de vlieger was afgegeven en dat geen sprake was van aanwijzingen voor een acuut gevaar voor de vliegveiligheid. Het beroep is gegrond.

Lees de volledige uitspraak.